ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม