ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค๑๖ ได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ