ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

นายอดุล เทพกอม ศึกษาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์สฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่