ประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานศึกษา

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานศึกษา โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้มาตการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)