ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียนออนไลน์ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ในฐานะคณะทำงานหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาของสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ. 1 – 18)
เข้าประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียนออนไลน์ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ผ่านระบบ Zoom โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม