ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยได้ส่งสัญญาณการประชุมจากห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จังหวัดเชียงราย ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ