ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประชุมออนไลน์ (VideoConference) ผ่านระบบ Zoom

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และนางสาวพิชญนนท์ วงค์หาญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประชุมออนไลน์ (VideoConference) ผ่านระบบ Zoom เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน