ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ช่องทาง Google Meet โดยมีว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่