ประชุมรับฟังการใช้งานระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (MERS)

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุมรับฟังการใช้งานระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (MERS) โดยนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019