ประชุมวางแผนการดำเนินงานและการติดตามแผนงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและการติดตามแผนงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16” ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)