ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล ประเมินผลและจัดทำรายงานการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
เป็นประธานในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล ประเมินผลและจัดทำรายงานการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน ๒๕๖๔
ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่