ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติในภูมิภาค และทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติในภูมิภาค และทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัด เชียง น่าน พะเยา และแพร่ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสักทอง โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย