ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ รองรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ รองรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ