ประชุมเตรียมความพร้อมในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย (ศลยก.ชร.) ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖