ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้ Google meet