ปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าพบนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทางการศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย