ผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ