ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษหน่วยสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สนามสอบ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งดำเนินการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสอบ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม