ผู้ว่า ฯน่าน ให้เกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้กับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง รอบที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 จำนวน 11 ราย เข้าพบนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประดับเครื่องหมายอินทรธนู และให้โอวาท แนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ทั้งนี้โดยมีผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด หน่วยพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมสังเกตการณ์