พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานใน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมีข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธี ในการนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด