พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดแพร่

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเด็กดีเด่นประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดแพร่ จำนวน 6 ราย ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจดหมาเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่