รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมให้กำลังใจทีมน่านการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย และให้กำลังใจข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะ ณ โรงเรียนราชานุบาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมให้กำลังใจทีมน่านการศึกษา ซึ่งนำโดยนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และเยี่ยมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน