รองศธจ.แพร่ประชุมการจัดงานวันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันครูจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารหอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่