รองศธจ.แพร่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2564 เวลา 08.30 น. ทางระบบ Zoom โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้