รองศธจ.แพร่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาคำชี้แจงการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาคำชี้แจง การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด