รองศธจ.แพร่มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งใหม่

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14