รองศธจ.แพร่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่