รับฟังแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมรับฟังแนวทาง การดำเนินการ โครงการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธาน ในการประชุม โดยถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบ ZOOM จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)