ร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 นายกวิน เสือสุกล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจอมกิติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย