ร่วมประชุม

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน