ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้าน เครือข่ายวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม (MOU)

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้าน
เครือข่ายวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
กับสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบันอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย