ขนาดตัวอักษร

ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาโดยตรง (สายตรงผู้บริหาร)

*สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 มีนโยบายการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ
ในความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด*

Top