ลงพื้นที่ตรวจราชการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ​ เขตตรวจราชการที่ 16 นโยบายอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2665 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายธนา​กร​ ดอนเหนือ​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา​ธิการ และร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ​ เขตตรวจราชการที่ 16 นโยบายอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง อำเภอสอง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่