ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย (กศน.จังหวัดเชียงราย)

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกวิน เสือสกุล
รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และนายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย (กศน.จังหวัดเชียงราย) เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยามนุษย์ทุกช่วงวัย ฯ