ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการรับวัคซีนโควิด – ๒๐๑๙ เด็กอายุ ๕-๑๑ ปี

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และนายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มอายุ 5 – 11 ปี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงรายให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย