ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกวิน เสือสกุล
รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และนายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามประเด็น ๕ นโยบายเร่งด่วน (โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ (สพป.ชร 1) โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.ชร 1 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย