วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำ ปีของชาติ พ.ศ.2565 มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 35 คน โดยมีนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่