ศธจ.น่านจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน