ศธจ.น่านจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 บุคลากรโรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน