ศธจ.น่านต้อนรับผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด หน่วยพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด หน่วยพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นางดรุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน