ศธจ.น่านนำคณะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำคณะร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในวันฉัตรมงคล กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ณ ฝายคอกหมูหินทิ้ง ลำน้ำกูน บ้านหัวน้ำ
หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดน่านจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้