ศธจ.น่านนำทีมน่านการศึกษาจัดทำโครงการงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566 -2570

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมวางแผนจัดทำโครงการงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566-2570 ณ อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม