ศธจ.น่านนำผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด หน่วยพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านเข้าคารวะผู้ว่าฯ น่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด หน่วยพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสที่ได้มาฝึกประสบการณ์การเรียนรู้จริง ณ จังหวัดน่าน