ศธจ.น่านประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ปี2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด
ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ปี 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อร่วมตรวจสอบ
ข้อมูลตัวชี้วัด OIT ปี2565 ในการประชุมครั้งนี้นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน รักษาการ
ในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เป็นประธานในการประชุม