ศธจ.น่านประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2564

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบ O – NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน