ศธจ.น่านประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษแก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบ ดังนี้ ภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)