ศธจ.น่านประชุมวางแผนการบูรณาการการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดน่าน

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ควบคุมภัยพิบัติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา จังหวัดน่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนการบูรณาการการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้โดยมีนางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม