ศธจ.น่านประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนพื้นที่ชายแดน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 / 2564 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนพื้นที่ชายแดน จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้บริหารและครู โรงเรียนแกนนำ จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนบ้านปางแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2