ศธจ.น่านประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน การประชุมดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินการประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทยระดับภูมิภาค อันเป็นประโยชน์ในการจัดเสนอและตามมาตรฐานในระดับสากล