ศธจ.น่านประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม จำนวน 11 วาระการประชุม การประชุมครั้งนี้มีว่าที่ร้อนตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานกรรมการ นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมทาง Video conference Google Meet